Już po raz trzeci organizacja Ekoconnect i jej partnerzy: Ekoland Polska, Organic Retailers Association (ORA) oraz Centrum Doradztwa Rolniczego zorganizowali Organic Marketing Forum. Jest to główne spotkanie ekologicznej branży spożywczej w Europie Środkowej i Wschodniej. Odbyło się ono w centrum targowym Expo XXI w Warszawie. Po raz pierwszy zaprezentowane zostały treści skierowane do producentów surowców oraz gastronomii, wybierano także najlepszy produkt ekologiczny roku – Best of Organic. Istotnymi tematami były także: rynek surowcowy, problematyka zapewnienia jakości oraz kwestie związane z importem. W konferencji uczestniczyło około 350 osób z 30 krajów, w tym pięcioro reprezentantów naszego Stowarzyszenia. Na zakończenie konferencji odbyły się wizyty studyjne w punktach sprzedaży produktów ekologicznych.

Materiały konferencyjne znajdują się do wglądu w Bazie Wiedzy Ekologicznej w Biurze naszego Stowarzyszenia.

Więcej informacji o konferencji: www.organic-marketing-forum.org

zdjęcia: Organic Marketing Forum, Warszawa, 26-27 maja 2008