3 lipca b.r. zawitała do nas ekipa TVP Polonia. Pani Redaktor Agnieszka Wolańska, prowadząca w tej telewizji cykliczny program „Biznes z gwarancją”, postanowiła przygotować materiał o ekobiznesie z udziałem Członków naszego Stowarzyszenia. Ze względu na ograniczony czas nagrania i emisji, trzeba było dokonać szybkiego wyboru firm i rozmówców. Ostatecznie w nagraniach w Lublinie, Ludwinie i Woli Skromowskiej wzięli udział kolejno: Panie Teresa Borzęcka i Barbara Szymoniuk (reprezentujące Biuro Stowarzyszenia), Pan Grzegorz Polak, prezes POL-MAK-u i Pan Piotr Osik, prezes Polskiego Towarzystwa Rolników Ekologicznych. Następnie ekipa telewizyjna wróciła do Lublina, aby nagrać kolejny materiał – o firmie SymBio. Przewidywane terminy emisji to wakacyjne wtorki, godzina 21,00. 29 lipca powinien być emitowany materiał o SymBio, zaś o EkoLubelszczyźnie – 26 sierpnia. Zapraszamy!

zdjęcia: "EkoLubelszczyzna" i SymBio w TVP Polonia