Spotkanie Założycieli odbyło się 24 stycznia 2007 roku (we środę) o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ulicy Spokojnej 4. Główne punkty programu spotkania były następujące:
1. Informacja o stanie prawno-organizacyjnym Stowarzyszenia
2. Prezentacja sprawozdawcza dotychczasowych działań
3. Określenie planowanych działań, niezbędnego budżetu i źródeł finansowania
4. Omówienie bieżących spraw i potrzeb Stowarzyszenia
5. Forum i dyskusje, wolne wnioski Pozostały czas (do godz. 14) wykorzystano na spotkania w Grupach Zadaniowych, dyskusję i wolne wnioski.
Spotkanie było uatrakcyjnione scenkami walk i tańców wczesnośredniowiecznych w wykonaniu młodych artystów ze Słowiańskiego Grodu. Lubelski Apis zaprosił nas na degustację miodów. Inne, ekologiczne poczęstunki ufundowane przez naszych producentów były również bardzo smaczne!

załącznik: Spotkanie z dnia 24 stycznia

zdjęcia: Spotkanie z 24 stycznia 2007