27 stycznia 2009 roku, przy okazji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna", celebrowaliśmy nasze 2-gie urodziny. Spotkanie miało miejsce w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Po części formalnej zebrania Pani Teresa Borzęcka zorganizowała ekologiczny poczęstunek, złożony głównie z wyrobów wyprodukowanych przez naszych Członków.
Mimo groźby kryzysu gospodarczego nastroje mieliśmy optymistyczne. Życzyliśmy naszej organizacji - wszystkim razem i każdemu z osobna - dalszego rozwoju i kolejnych sukcesów!

zdjęcia: Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" obchodzi 2-gie urodziny