Kolejne spotkanie Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" odbyło się 26 lutego b.r. w sali konferencyjnej LRH "Elizówka", w godzinach 13,00-15,00.
Spotkanie było poświęcone:
- sprawom pozyskiwania pieniędzy na działalność statutową Stowarzyszenia i możliwościom pozyskiwania środków na skoordynowaną działalność Członków,
- konsultacjom tworzonej właśnie strony internetowej Stowarzyszenia (z możliwością umieszczania reklam Członków Wspierających) oraz
- bieżącym sprawom Stowarzyszenia związanym z wymaganymi formalnościami i planowaniem budżetu.

zdjęcia: Spotkanie z dnia 26-02-2007