„EkoLubelszczyzna” była współorganizatorem tegorocznego Lubelskiego Festiwalu Nauki, odbywającego się pod hasłem „Nauka techniką życia”. Głównym organizatorem tej imprezy była Politechnika Lubelska, a nasza Koleżanka ze Stowarzyszenia, Pani dr inż. Małgorzata Ciosmak, jej generalnym koordynatorem. Uczelnie, instytuty i inni organizatorzy przyjęli łącznie około 50.000 odwiedzających. Najmłodszy widz miał zaledwie 6 miesięcy, a najstarszy zarejestrowany 87 lat. Nasi Członkowie brali udział w Festynie Naukowym 20. września na Placu Zamkowym prowadząc sprzedaż ekologicznych produktów, a Pani dr Ola Kurek, podobnie jak w zeszłym roku, głosiła wykłady na temat rolnictwa ekologicznego. Podczas koncertu w Chatce Żaka, wieńczącego Festiwal, otrzymaliśmy pamiątkową, kryształową statuetkę oraz akcydensy festiwalowe: exlibrisy, koperty, kartki i znaczki pocztowe. W przyszłym roku głównym organizatorem Festiwalu będzie UMCS.

Więcej informacji o Festiwalu: http://www.festiwal.lublin.pl/

zdjęcia: VI Lubelski Festiwal Nauki, 19-25 września 2009 r.