W dniach 18-21 kwietnia b.r. gościliśmy grupę 12 osób zainteresowanych rolnictwem ekologicznym z południowo-zachodniej Finlandii, z okolic miasta Turku. 
Wizyta została przygotowana przez Panią Sannę Vähämiko z Brahea Centre for Training and Development przy Uniwersytecie w Turku, nasze Stowarzyszenie, Dolinę Ekologicznej Żywności oraz Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Głównym celem spotkania była wymiana doświadczeń pomiędzy ekorolnikami z Polski i Finlandii, a także nawiązanie współpracy pomiędzy Uniwersytetem w Turku i ośrodkami naukowo-badawczymi Lubelszczyzny. 
W czwartek 18 kwietnia odbyło się w sali konferencyjnej hotelu "Mercure" (gdzie zamieszkali Finowie), specjalne międzynarodowe Ekoforum, zorganizowane w ramach projektu Rozwój klastra Dolina Ekologicznej Żywności. Poza Gośćmi z Finlandii, prezentacje przygotowali: dr Krzysztof Jończyk, koordynator projektu Rozwój klastra DEŻ, dr Barbara Szymoniuk (prezes Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna") i Pan Robert Kuryluk (przewodniczący Lubelskiego Oddziału "Ekolandu"). Spotkanie prowadził i tłumaczył Pan Jacek Lipski z Agencji Reklamowej Vena Art. 
Relacje z Ekoforum wyemitowały: Radio Lublin oraz TVP Lublin (Panorama Lubelska). W kolejnych dniach Goście z Finlandii odwiedzili gospodarstwa ekologiczne Państwa: Sławomira Chmiela, Małgorzaty Jonczak, Sebastiana Podstawki i Zbigniewa Kałdonka. Spotkali się także z Panią Elżbietą Tymińską w sklepie "Magiczny Ogród", zwiedzili mini-browar "Grodzka 15" oraz zapoznali się z naszymi lokalnym produktami spożywczymi i bogatym dziedzictwem kulturowym Lublina. Po powrocie do Finlandii wyrazili ogromne zadowolenie i satysfakcję z wizyty, zarówno pod względem merytorycznym, jak i poznawczym, więc można się spodziewać, że nawiązana współpraca polsko-fińskia będzie rozwijana.

zdjęcia: Wizyta studyjna rolników ekologicznych z Finlandii