Kolejne spotkanie Członków Stowarzyszenia "Ekolubelszczyzna" (o randze walnego zebrania) planujemy na dzień 31 maja 2007 r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie WSPiA, ul. Bursaki 12 , w sali nr 224.
Proponowane główne zagadnienia do omówienia to:
1) Regulamin Stowarzyszenia;
2) Wysokość składki dla członków wspierających;
3) Sprawy bieżące związane m.in. z planowanymi imprezami promocyjnymi. Serdecznie zapraszamy!!!