W dniach 27 czerwca – 6 lipca w Krasnymstawie i okolicznych miejscowościach odbędą II TARGI TURYSTYKI WIEJSKIEJ I KULTUROWEJ „LUBELSKIE LATO 2014”. Ich organizatorem jest Sekretariat Regionalny KSOW Województwa Lubelskiego. W lutym b.r. dziewięć Lokalnych Grup Działania z terenu województwa lubelskiego: „Dolina Giełczwi”, „Krasnystaw Plus”, „Nasza Nadzieja”, „Polesie”, „Poleska Dolina Bugu”, „Promenada S 12”, „Zapiecek”, „Jagiellońska Przystań” oraz „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” podpisało ponadlokalne partnerstwo na rzecz rozwoju zintegrowanych produktów turystycznych na obszarze Szlaku Greenways Środkowo-Wschodniej Lubelszczyzny „Dziedzictwo Wschodu”.

Jednym z działań w ramach partnerstwa są właśnie Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej. Będzie to swego rodzaju kiermasz propozycji turystycznych województwa lubelskiego, utrzymany w charakterze festynu turystycznego, rekreacyjnego i sportowego dla całych rodzin. Przedstawiciele Doliny Ekologicznej Żywności i naszego Stowarzyszenia planują wziąć udział w kilku imprezach Targów. Program Targów oraz najważniejszej konferencji, a także użyteczna mapka - w załączeniu. Serdecznie zapraszamy!

załącznik: Mapka

załącznik: Program konferencji

załącznik: Program z godzinami