W czwartek 25. czerwca b.r., odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie Członków Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna". Uczestniczyło w nim 16 uprawnionych osób. Na pamiątkowym zdjęciu obok brak 3 osób, które dotarły w trakcie zebrania: Pani Danuty Sulowskiej, Pana Wojciecha Zaniewicza oraz Pana Korneliusza Pylaka. 
Po skwitowaniu dotychczasowego Zarządu oraz przedstawieniu propozycji planu działania na drugą połowę roku 2015, odbyły się wybory nowego Zarządu organizacji oraz nowej Komisji Rewizyjnej.
Oto skład Zarządu Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" 3-ciej kadencji:
Danuta Smoleń, Artur Tymiński - Wiceprezesi; Teresa Borzęcka - Skarbnik; Danuta Sulowska - Sekretarz; Monika Sak-Skowron - Członek Zarządu; Justyna Siwiela-Tomaszczyk - Członek Zarządu; Barbara Szymoniuk- Prezes.
Nowy skład Komisji Rewizyjnej: 
Małgorzata Ciosmak - Przewodnicząca; Paweł Niewęgłowski - Sekretarz; Sławomir Fiutka - Członek Komisji, w randze Zastępcy Przewodniczącej.
Dotychczasowym Członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nieobecnym na spotkaniu: Paniom Jadwidze Tatarze, Dorocie Wolińskiej oraz Panom Jackowi Pupcowi, Sławomirowi Chmilowi i Janowi Goduli, najserdeczniej dziękujemy za pracę we władzach i życzymy dalszej owocnej aktywności w przedsięwzięciach "EkoLubelszczyzny". 
Informujemy, że wysokość składek członkowskich na ten rok nie uległa zmianie, podobnie jak numer konta "EkoLubelszczyzny".  
Podczas zebrania omawiana była najbliższa duża impreza, na którą już dziś wszystkich Członków i Sympatyków "EkoLubelszczyzny" serdecznie zapraszamy, to Piknik Naukowy podczas Lubelskiego Festiwalu Nauki. Odbędzie się on na lubelskim stadionie "Arena" w niedzielę 20 września. Na przygotowanej przez nas "Ekologicznej Wyspie", poza prezentacjami tematycznymi, prowadzona będzie degustacja i sprzedaż ekologicznej żywności. Szczegóły podamy w okresie późniejszym.