Uczestnicy Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" otrzymali zaproszenia na dwie interesujące i ważne konferencje. Pierwsza z nich nosi tytuł „Rolnictwo Ekologiczne na Podkarpaciu” i jest organizowana wspólnie przez Województwo Podkarpackie oraz Stowarzyszenie „Polska Ekologia”. Odbędzie się w dniu 28. stycznia 2016 r. (czwartek), w Sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Początek o godzinie 10,00.

Druga z konferencji, o nazwie MEDIA, LUDZIE, ŚRODOWISKO - ŚWIADOMOŚĆ EKOLOGICZNA SPOŁECZEŃSTWA XXI WIEKU, odbędzie się w Lublinie, w dniach 12-13 maja b.r. Jej organizatorem jest Wydział Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, w ramach projektu finansowanego z funduszy norweskich. Miejsce konferencji: Plac Litewski 3 w Lublinie. Więcej informacji na ten temat można odnaleźć na stronie: www.ekokonferencja.umcs.pl