Wydział Zarządzania Politechniki Lubelskiej uruchomił nowy kierunek studiów: Marketing i Komunikacja Rynkowa. Program tego kierunku powstał w wyniku konsultacji z pracodawcami i jest odpowiedzią na ich potrzeby. Lubelscy przedsiębiorcy oraz Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" wspomogli proces przygotowania wniosku o jego uruchomienie.
Zapewnili także przyszłym studentom możliwość odbywania u nich staży i praktyk
Podczas zajęć uwaga studentów będzie zwracana na konieczność poszanowanie przyrody i człowieka oraz unikanie 
marnotrawstwa we wszelkich działaniach marketingowych.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresemhttp://wz.pollub.pl/pl/rekrutacja/marketing-i-komunikacja-rynkowa