Przypominamy o Pikniku Naukowym, który odbędzie się w ramach XIII Lubelskiego Festiwalu Nauki w niedzielę 18. września b.r. na stadionie Arena w Lublinie. Na „Ekologicznej Wyspie”, która będzie usytuowana przed wejściem na stadion,  zaprezentowany zostanie projekt koordynowany przez Stowarzyszenie „EkoLubelszczyzna” pn. Przez umysły, serca i dłonie – edukacja proekologiczna na Lubelszczyźnie. Poza Stowarzyszeniem i producentami ekożywności na „Ekologicznej Wyspie” wystawią się:

Zagroda Edukacyjna „Zielony Poligon” z miejscowości Nowiny w gminie Borki, pow. radzyński.

www.facebook,com/zielonypoligon07

www.magiaedukacji.pl

Jej misją jest nauka poprzez zabawę i świadome podejście do ekologii.
W programie „Zielonego Poligonu” znajdą się:

  • kącik ekoeksperymentatora, czyli doświadczenia z wykorzystaniem przedmiotów, które znaleźć można w gospodarstwie domowym (np. warzyw, butelek plastikowych, drewnianych patyczków, baterii);
  • kącik młodego ekokonstruktora, czyli kreatywny recykling, który poddaje pomysły na samodzielne wytworzenie atrakcyjnych zabawek z odpadów;
  • kącik ekofilozofa; czyli atrakcje związane z efektywną nauką i technikami pamięciowymi z naciskiem na przyrodę, zjawiska fizyczno-biologiczne i ekologię praktyczną.

Na stoisko zaprasza Pan Paweł Niewęgłowski.

 „Wieś Dąbrówka”, położona niedaleko Kozłówki

http://www.wiesdabrowka.pl

www.facebook.com/Lubartowska77

Wieś Dąbrówka słynie z organizowanych tam oraz w Lublinie pod adresem Lubartowska 77 Jarmarków Talentów. Prowadzone w ramach Jarmarków warsztaty pozwalają odkryć niedostrzeżone wcześniej talenty dzieci i młodzieży.

Propozycje Wsi Dąbrówka przygotowane na Piknik Naukowy to:

  • warsztat ornitologiczny - pogadanka w oparciu o zdjęcia wybranych gatunków ptaków;
  • mini warsztat tworzenia hoteli dla owadów i warsztaty tworzenia sztuki z odpadów;
  • gry planszowe jako alternatywna wobec komputera i tabletu forma spędzania wolnego czasu, integrująca rodziny, pobudzająca kreatywność, zręczność oraz zdolność logicznego myślenia i planowania;
  • pogadanka oraz warsztaty dotyczące różnic pomiędzy żywnością ekologiczną a konwencjonalną.

Na stoisko zapraszają: Pan Robert Niedziałek oraz Pani Angelika Wójtowicz.

 „Słowiański Gród” z Wólki Bieleckiej niedaleko Milejowa

http://horodyszcze.lbn.pl

www.facebook.com/Słowiański-Gród-w-Wólce-Bieleckiej-211676438844649/

„Słowiański Gród” przedstawi strój, uzbrojenie, narzędzia człowieka pierwotnego oraz z wczesnego średniowiecza. Zaprezentuje również kuchnię i dietę „pierwszych rolników” , a także z kolejnych epok – od pieczenia podpłomyków na kamieniu, po gotowanie w żelaznych kotłach.
Gospodarzem stoiska będzie Pan Jarosław Woliński.

 

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!