W dniu 31 sierpnia 2017 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie odbył się I Warsztat z zakresu promocji współpracy badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw i uczelni w branży żywności, w którym uczestniczyli przedstawiciele przedsiębiorstw, uczelni wyższych, jednostek naukowo-badawczych i instytucji otoczenia biznesu z województwa lubelskiego, w tym troje Członków Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna". Czwartkowe spotkanie zapoczątkowało cykl warsztatów, które są organizowane w ramach  Projektu “S3 – Empowering for Innovation and Growth  in Medium-Sized Cities and Regions (EmpInno)”, realizowanego przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny. Podczas warsztatu zaprezentowano, m.in. ideę i założenia projektu EmpInno, zagadnienia związane z transferem technologii, innowacjami oraz współpracą badawczo-rozwojową przedsiębiorstw i uczelni; możliwości rozwoju branży żywności w świetle Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego, projekty wspierające jej wdrożenie oraz możliwości finansowania projektów z zakresu biogospodarki.

Z ramienia "EkoLubelszczyzny" w warsztacie uczestniczyli Państwo: Bożena Fiutka oraz Artur Tymiński i Barbara Szymoniuk w roli prelegentów.