Rozpoczął się kolejny rok działalności Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" i nadszedł czas na organizację dorocznego Walnego Zebrania Członków. Zebranie to będzie miało charakter zamknięty, ograniczony do grona Członków Zwyczajnych i Wspierających Stowarzyszenia. Odbędzie się ono w piątek 23. marca b.r., rozpoczniemy je o godzinie 16,00. Miejscem spotkania będzie budynek Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38, sala 223.