Tegoroczne Walne Zebranie Członków, wyborcze, odbędzie się w dniu 17. czerwca b.r. (poniedziałek), w sali 204 budynku Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej przy ul. Nadbystrzyckiej 38. Rozpocznie się o godzinie 16,00.