W poniedziałek 17. czerwca b.r. odbyło się tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „EkoLubelszczyzna”, o randze wyborczego. Po udzieleniu skwitowania Zarządu za rok 2018 i dokonaniu wyboru władz na nową kadencję 2019-2023, uczestnicy Zebrania celebrowali rozpoczęcie 13. roku działalności Stowarzyszenia oraz ustalali plany działania w najbliższych miesiącach i latach. Skład Zarządu Stowarzyszenia na kadencję 2019-23 jest następujący: prezes Zarządu – Barbara Szymoniuk, wiceprezesi- Danuta Smoleń i Artur Tymiński, skarbnik – Justyna Siwiela-Tomaszczyk, sekretarz - Monika Sak-Skowron oraz członek – Teresa Borzęcka. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: przewodnicząca – Małgorzata Ciosmak, sekretarz – Witold Nydza, członek – Sławomir Chmiel. Wszystkich Członków Stowarzyszenia, którzy chciałyby się zapoznać z dokumentacją Zebrania: protokołem i uchwałami, zapraszam do naszego Biura po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonicznie lub osobiście.

W imieniu społeczności Stowarzyszenia serdecznie gratuluję wybranym osobom! W imieniu wybranych dziękuję za okazane nam zaufanie! Serdecznie dziękuję wszystkim Członkom i Sympatykom naszej Organizacji za dotychczasową współpracę i zapraszam do jej kontynuacji!

Barbara Szymoniuk, prezes