Organizatorzy największych targów ekologicznych na świecie BIOFACH, odbywających się corocznie w Norymberdze, ogłosili termin kolejnej imprezy. Ma się ona odbyć w dniach 17-20 lutego 2021 roku (od środy do soboty). Rejestracja wystawców teoretycznie powinna zakończyć się w sierpniu 2020 roku. Osobą do kontaktu w sprawie targów jest w Polsce Pani Anna Talarek, tel. 22 8 28 27 34. Więcej informacji można odnaleźć na stronie: biofach-world.com