W związku z planowaną realizacją zadania „Piknik ekologiczny pt. Zdrowe rośliny źródłem życia”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, otrzymaliśmy oferty cenowe dotyczące nakręcenia filmu z około trzygodzinnego Pikniku, który odbędzie się w systemie rotacyjnym (dozwolonym przepisami w okresie epidemicznym) w dniu 22. października w Lublinie przy siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Film, skierowany do szerokiego grona odbiorców, będzie miał na celu upowszechnianie wiedzy związanej z uprawą kwietnych łąk, zdrowiem roślin, ochroną zapylaczy, zachowaniem bioróżnorodności oraz edukację zachęcającą do proekologicznej aktywności w tym zakresie. 

Ogłaszamy, że konkurs ofert wygrał "Kurier Lubelski". Gratulujemy i zapraszamy do współpracy!