W związku z planowaną realizacją zadania „Piknik ekologiczny pt. Zdrowe rośliny źródłem życia”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, otrzymaliśmy oferty na sklad i druk albumu.  

Ogłaszamy, że konkurs ofert wygrało Studio Graficzne Wzór z Lublina. Gratulujemy i zapraszamy do współrpacy!