W związku z planowaną realizacją zadania „Piknik ekologiczny pt. Zdrowe rośliny źródłem życia”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, ogłosiliśmy konkurs na produkty reklamowe. 

Konkurs ofert wygrała Hurtownia Reklamowa Rzym z Lublina. Serdecznie gratulujemy!