W związku z rozpoczęciem realizacji zadania „Piknik ekologiczny Zdrowe rośliny, źródłem życia”, dotowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, zapraszamy do składania ofert na rośliny miododajne. Podczas ich oceny będzie brana pod uwagę cena sadzonek roślin oraz ich parametr wielkościowy w momencie zakupu roślin. Konkurs dotyczy sadzonek wieloletnich roślin i krzewów miododajnych:

1.      Werbena patagońska – 150 szt.

2.      Słoneczniczek (odmiana Double Whammy)– 328 szt.

3.      Lawenda (odmiana Hidcote Blue) – 120 szt.

4.      Kalaminta (odmiana Blue Cloud oraz Mervelette White) – 200 szt.

5.      Krwawnik (odmiana Cerise Queen) – 500 szt.

6.      Cebule roślin kwiatowych (kosaciec syberyjski odmiana Shaker’s Prayer lub Silver Edge) – 100 szt.

Termin realizacji zadania: 22 października 2020 roku. Termin nadsyłania ofert: 16 października 2020 roku, godz. 10.00.