Zgodnie ze Statutem nasze Stowarzyszenie jest zobowiązane corocznie do końca czerwca zorganizować Walne Zebranie Członków w celu dopełnienia obowiązujących formalności. W bieżącym roku zebranie odbyło się w upalny czwartek 24. czerwca. Przedstawiliśmy wówczas działalność organizacji w ciągu ostatniego roku, a także zaproponowaliśmy i wspólnie przedyskutowaliśmy plany na przyszłość. Dzięki przychylności władz dziekańskich zebranie odbyło się na terenie Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej, gdzie mieści się nasze Biuro. Przyjęcie stosownych uchwał zostało tradycyjnie uwieńczone poczęstunkiem z okazji nieco spóźnionych 14 urodzin organizacji oraz miłego spotkania w kontakcie.

Korzystając z okazji informujemy lub przypominamy, że hasło tegorocznego Światowego Dnia Środowiska ONZ, w którego obchodach braliśmy udział, oraz całej dekady (2021-2030)  to "Ecosystem Restoration" (Odbudowa Ekosystemów). W tę tematykę świetnie się wpisuje rolnictwo ekologiczne.