W dniach 16-20 lipca b.r. w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Admnistracji w Lublinie odbywały się warsztaty stanowiące część projektu "Klaster Kultury Lubelszczyzny".
Temat warsztatów brzmiał: "Internet - narzędziem promocji i kreowania wizerunku Instytucji i Organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury". Przez sześć godzin uczestnicy uczyli się zakładać konta mailowe, budować strony internetowe, umieszczać na nich artykuły, zdjęcia itp.
Jak powiedział Piotr Duma, Koordynator Projektu "...dopóki organizacja nie zaistnieje w Internecie - nie ma jej".

W ramach współpracy pomiędzy Klastrem Kultury i Stowarzyszeniem EkoLubelszczyzna organizatorzy warsztatów dokonali ekologicznych zakupów. Dzięki temu w przerwach zajęć można było napić się ekologicznej kawy, herbaty i soków "Symbio", spróbować ekologicznych ciasteczek lub suszonych owoców i warzyw. W warsztatach uczestniczyło także nieodpłatnie kilkoro Członków naszego Stowarzyszenia.
Dziękujemy!
Oby rozwijało się to nasze klastrowe partnerstwo - kulturalnie i w zgodzie z naturą...

Zdjęcia: Warsztaty klastra kultury