W dniach 5. i 6. października 2007 roku odbyło się w Paryżu polsko-francuskie seminarium o nazwie: "L`agriculture française et l`agriculture polonaise dans l`Europe de 2007: expériences partagées et intér?ts communs?" Było ono poświęcone współpracy w zakresie wspólnej polityki rolnej obu krajów, a także wspólnej wizji rozwoju terenów wiejskich.

 

Organizatorem seminarium były: Stacja Naukowa Polskiej Akademii Nauk w Paryżu oraz Centrum Ekonomiczne Sorbony. Dolina Ekologicznej Żywności wraz z "EkoLubelszczyzną" w roli animatora, została zaprezentowana na seminarium jako jeden z pięciu innowacyjnych klastrów funkcjonujących na terenach wiejskich naszego regionu. Pozostałe klastry to: Klaster Kultury Lubelszczyzny, klaster "Lubelskie Drewno", grupa producentów rolnych o charakterze klastra ogrodniczego ("Stryjno-Sad") oraz Stowarzyszenie "Ziemia Lubartowska" jako klaster agroturystyczny.

Klastry Lubelszczyzny, na zaproszenie dr Barbary Despiney z Centrum Ekonomicznego paryskiej Sorbony, przedstawiała dr inż. Barbara Szymoniuk.
Na zdjęciach: dr Barbara Despiney przed jednym z budynków Sorbony oraz dr inż. Barbara Szymoniuk podczas prezentacji klastrów z naszego regionu.