25 października 2007 roku na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół w Skorczycach koło Urzędowa, odbyły się spotkania z uczniami klas podstawowych i gimnazjalnych. Tematem spotkań była ochrona przyrody i środowiska, a także gospodarowanie odpadami. Prelekcje, które poprowadziła dr inż. Małgorzata Ciosmak, dały możliwość dyskusji z uczniami i gronem nauczycielskim na temat ekologicznej żywności i walorów ekologicznych Lubelszczyzny. Była to również okazja do zaprezentowania Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" i Zakładu Inżynierii Ekologicznej Politechniki Lubelskiej. Nauczyciele i uczniowie otrzymali od naszego Stowarzyszenia oraz Politechniki wiele folderów, pocztówek i innych materiałów dotyczących omawianych spraw.

zdjęcia: Prelekcje ekologiczne w Zespole Szkół w Skorczycach