Konferencja "RSI Lubelskie" odbyła się w dniach 29 i 30 listopada br. Stanowiła zakończenie koordynowanego przez Politechnikę Lubelską projektu RSI EVALLUB, mającego na celu przedstawienie obrazu stanu innowacji naszego regionu. Konferencję otworzył Rektor Politechniki Lubelskiej, Pan Profesor Józef Kuczmaszewski.

Nasze Stowarzyszenie oraz jednocześnie projekt pilotażowy RSI: Strategia Doliny Ekologicznej Żywności, reprezentowała Pani Teresa Borzęcka. Przedstawiła prezentację multimedialną na temat obecnej i przyszłej działalności "EkoLubelszczyzny". Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali materiały opracowane pod kierunkiem Profesora Waldemara Wójcika.

Więcej informacji, w tym materiały konferencyjne oraz zdjęcia, znajdują się pod adresem:
http://www.rsievallub.pollub.pl, w zakładce Spotkania -> Konferencje.