Pod koniec listopada w Wenecji odbyła się druga robocza konferencja projektu RAPIDO (Rural Areas, People and Innovative Development). Celem badań jest zidentyfikowanie najbardziej skutecznych sposobów szerzenia innowacji na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej, a następnie sporządzenie listy stosownych rekomendacji dla decydentów w Komisji Europejskiej. W projekcie bierze udział 10 państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Stronę polską reprezentuje merytorycznie Katedra Marketingu Politechniki Lubelskiej. W badaniach wzięły udział następujące firmy, organizacje i instytucje z naszego reginu: Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Końskowoli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Lubelskiej oraz Stowarzyszenia: "Lubelskie Drewno", "Pro Kultura", "Nad Czarnym Potokiem" oraz "EkoLubelszczyzna". Na konferencję został zaproszony w roli jednego z sześciu europejskich ekspertów innowacji wizeprezes "EkoLubelszczyzny", Pan Artur Tymiński z firmy SYMBIO. Poza wygłoszeniem referatu, udzielał także wywiadu do nakręcanego tam filmu edukacyjnego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.rapido-fp6.eu/

Wkrótce w naszej Galerii będzie można obejrzeć Wenecję w obiektywie Pana Artura Tymińskiego.

zdjęcia: "EkoLubelszczyzna" na konferencji projektu RAPIDO, Wenecja, 29-30 listopada 2007