17 stycznia 2008 r. minął pierwszy rok działania Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna". Rok, w którym realizowaliśmy naszą misję dzięki współpracy i hojności naszych Członków Zwyczajnych i Wspierających oraz Wolontariuszy - bez zewnętrznego dofinansowania. Uczestniczyliśmy w wielu proekologicznych przedsięwzięciach o regionalnym i krajowym zasięgu, redagowaliśmy stronę internetową, byliśmy obecni w mediach. Specjalne, urodzinowe walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w poniedziałek 28 stycznia b.r. W programie, poza sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi, znalazł się ekologiczny poczęstunek: torty, które przygotowała Pani Teresa Borzęcka oraz zupa warzywno-mięsna w wykonaniu Słowiańskiego Grodu. Soki i kawę ekologiczną zapewniło SymBio, zaś cukierki - lubelska "Pszczółka". Świeczkę na urodzinowym torcie zdmuchnęła nasza najmłodsza Członkini - Dorotka Wolińska.
Uwieńczeniem spotkania była prelekcja Pani Jadwigi Tatary na temat sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie ekologicznym. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie nowe, ciekawe wyzwania i że ponownie będziemy mieć okazję do tak sympatycznego spotkania.

zdjęcia: Rozpoczęliśmy drugi rok działania!