W dniu 8 marca 2008 r. przedstawiciele Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" uczestniczyli w konferencji organizowanej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 im. Józefa Piłsudskiego w Zamościu. Tematem konferencji były szanse rozwoju i zagrożenia dla zamojskiej wsi. Pani Teresa Borzęcka, reprezentująca nasze Stowarzyszenie, przedstawiła projekt Doliny Ekologicznej Żywności oraz omówiła bieżącą działalność Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna". W konferencji wziął udział także zaprzyjaźniony z nami Pan Sebastian Krajewski, kierujący Biurem Karier w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji, który wygłosił referat pt. "Fundusze private equity w polskiej wsi".

W konferencji uczestniczyło około 80 osób, głównie rolników zainteresowanych prowadzeniem gospodarstw metodami ekologicznymi. W dyskusji zadawano wiele pytań na temat żywności ekologicznej i możliwości sprzedaży produktów rolnictwa ekologicznego.

Młodzież z Zespołu Szkół przygotowała degustację wyrobów sporządzonych według tradycyjnych przepisów z zamojskiej wsi. Konferencję uatrakcyjniły występy chóru szkolnego oraz recytacje patriotycznych wierszy.

zdjęcia: Rolnicza konferencja w Zamościu, 8 marca 2008 r.