Ostatnia konferencja w ramach projektu "Klaster Kultury Lubelszczyzny" odbyła się w sobotę 8 grudnia 2007 w Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego w Lublinie, przy współudziale Klastra Restauratorów i Hotelarzy. W trakcie konferencji odbył się także konkurs "Smaki Lubelszczyzny", organizowany przez Samorząd Wojewodztwa Lubelskiego, Kurier Lubelski i Radio Lublin. Nasze Stowarzyszenie, jako jeden z beneficjentów projektu, miało swoje stoisko promocyjne w hallu Filharmonii. Oprawę artystyczną zapewnił "Słowiański Gród". Ekologiczne produkty sprzedawał sklep "Magiczny Ogród", a dla potrzeb degustacji i inscenizacji ofiarowali swoje wyroby: SYMBIO, Zakład Mięsny "Wasąg", Cukiernia Zaniewicz, Spółdzielnia Pszczelarska Apis i Fabryka Cukierków "Pszczółka". Organizacją ekspozycji EkoLubelszczyny kierowała Pani Teresa Borzęcka. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali ponadto Państwo: Elżbieta Tymińska, Artur Tymiński, Tadeusz Głusiec, Stanisław Skowron i Barbara Szymoniuk. W instalacji stoiska pomagał Pan Jacek Szymoniuk.

Pan Grzegorz Polak, prezes zarządu lubelskiej Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK Sp. z o.o. został Agrobiznesmenem Roku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla EkoLubelszczyzny, bo POL-MAK jest naszym Członkiem Wspierającym.
Prestiżowe wyróżnienie Pan Grzegorz otrzymał 6 grudnia 2007 r. z rąk Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tytuł Agrobiznesmena Roku to uznanie dla dokonań Laureata w dziedzinie aktywizacji rozwoju polskiej wsi, promocji Lubelszczyzny i produktów regionalnych w kraju i zagranicą, a także dla zasług w zakresie działalności społecznej.
W dowód uznania Pan Grzegorz Polak otrzymał symboliczną szablę oficerską.

Serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji i fotografie znajdują się pod adresem:

http://www.pol-mak.pl/wiecej.php?id=27

Konferencja "RSI Lubelskie" odbyła się w dniach 29 i 30 listopada br. Stanowiła zakończenie koordynowanego przez Politechnikę Lubelską projektu RSI EVALLUB, mającego na celu przedstawienie obrazu stanu innowacji naszego regionu. Konferencję otworzył Rektor Politechniki Lubelskiej, Pan Profesor Józef Kuczmaszewski.

Nasze Stowarzyszenie oraz jednocześnie projekt pilotażowy RSI: Strategia Doliny Ekologicznej Żywności, reprezentowała Pani Teresa Borzęcka. Przedstawiła prezentację multimedialną na temat obecnej i przyszłej działalności "EkoLubelszczyzny". Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali materiały opracowane pod kierunkiem Profesora Waldemara Wójcika.

Więcej informacji, w tym materiały konferencyjne oraz zdjęcia, znajdują się pod adresem:
http://www.rsievallub.pollub.pl, w zakładce Spotkania -> Konferencje.

Pod koniec listopada w Wenecji odbyła się druga robocza konferencja projektu RAPIDO (Rural Areas, People and Innovative Development). Celem badań jest zidentyfikowanie najbardziej skutecznych sposobów szerzenia innowacji na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej, a następnie sporządzenie listy stosownych rekomendacji dla decydentów w Komisji Europejskiej. W projekcie bierze udział 10 państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Stronę polską reprezentuje merytorycznie Katedra Marketingu Politechniki Lubelskiej. W badaniach wzięły udział następujące firmy, organizacje i instytucje z naszego reginu: Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Końskowoli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Lubelskiej oraz Stowarzyszenia: "Lubelskie Drewno", "Pro Kultura", "Nad Czarnym Potokiem" oraz "EkoLubelszczyzna". Na konferencję został zaproszony w roli jednego z sześciu europejskich ekspertów innowacji wizeprezes "EkoLubelszczyzny", Pan Artur Tymiński z firmy SYMBIO. Poza wygłoszeniem referatu, udzielał także wywiadu do nakręcanego tam filmu edukacyjnego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.rapido-fp6.eu/

Wkrótce w naszej Galerii będzie można obejrzeć Wenecję w obiektywie Pana Artura Tymińskiego.

zdjęcia: "EkoLubelszczyzna" na konferencji projektu RAPIDO, Wenecja, 29-30 listopada 2007

25 października 2007 roku na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół w Skorczycach koło Urzędowa, odbyły się spotkania z uczniami klas podstawowych i gimnazjalnych. Tematem spotkań była ochrona przyrody i środowiska, a także gospodarowanie odpadami. Prelekcje, które poprowadziła dr inż. Małgorzata Ciosmak, dały możliwość dyskusji z uczniami i gronem nauczycielskim na temat ekologicznej żywności i walorów ekologicznych Lubelszczyzny. Była to również okazja do zaprezentowania Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" i Zakładu Inżynierii Ekologicznej Politechniki Lubelskiej. Nauczyciele i uczniowie otrzymali od naszego Stowarzyszenia oraz Politechniki wiele folderów, pocztówek i innych materiałów dotyczących omawianych spraw.

zdjęcia: Prelekcje ekologiczne w Zespole Szkół w Skorczycach