Pan Grzegorz Polak, prezes zarządu lubelskiej Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK Sp. z o.o. został Agrobiznesmenem Roku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla EkoLubelszczyzny, bo POL-MAK jest naszym Członkiem Wspierającym.
Prestiżowe wyróżnienie Pan Grzegorz otrzymał 6 grudnia 2007 r. z rąk Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tytuł Agrobiznesmena Roku to uznanie dla dokonań Laureata w dziedzinie aktywizacji rozwoju polskiej wsi, promocji Lubelszczyzny i produktów regionalnych w kraju i zagranicą, a także dla zasług w zakresie działalności społecznej.
W dowód uznania Pan Grzegorz Polak otrzymał symboliczną szablę oficerską.

Serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji i fotografie znajdują się pod adresem:

http://www.pol-mak.pl/wiecej.php?id=27

Pod koniec listopada w Wenecji odbyła się druga robocza konferencja projektu RAPIDO (Rural Areas, People and Innovative Development). Celem badań jest zidentyfikowanie najbardziej skutecznych sposobów szerzenia innowacji na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej, a następnie sporządzenie listy stosownych rekomendacji dla decydentów w Komisji Europejskiej. W projekcie bierze udział 10 państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Stronę polską reprezentuje merytorycznie Katedra Marketingu Politechniki Lubelskiej. W badaniach wzięły udział następujące firmy, organizacje i instytucje z naszego reginu: Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Końskowoli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Lubelskiej oraz Stowarzyszenia: "Lubelskie Drewno", "Pro Kultura", "Nad Czarnym Potokiem" oraz "EkoLubelszczyzna". Na konferencję został zaproszony w roli jednego z sześciu europejskich ekspertów innowacji wizeprezes "EkoLubelszczyzny", Pan Artur Tymiński z firmy SYMBIO. Poza wygłoszeniem referatu, udzielał także wywiadu do nakręcanego tam filmu edukacyjnego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.rapido-fp6.eu/

Wkrótce w naszej Galerii będzie można obejrzeć Wenecję w obiektywie Pana Artura Tymińskiego.

zdjęcia: "EkoLubelszczyzna" na konferencji projektu RAPIDO, Wenecja, 29-30 listopada 2007

25 października 2007 roku na zaproszenie Dyrekcji Zespołu Szkół w Skorczycach koło Urzędowa, odbyły się spotkania z uczniami klas podstawowych i gimnazjalnych. Tematem spotkań była ochrona przyrody i środowiska, a także gospodarowanie odpadami. Prelekcje, które poprowadziła dr inż. Małgorzata Ciosmak, dały możliwość dyskusji z uczniami i gronem nauczycielskim na temat ekologicznej żywności i walorów ekologicznych Lubelszczyzny. Była to również okazja do zaprezentowania Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" i Zakładu Inżynierii Ekologicznej Politechniki Lubelskiej. Nauczyciele i uczniowie otrzymali od naszego Stowarzyszenia oraz Politechniki wiele folderów, pocztówek i innych materiałów dotyczących omawianych spraw.

zdjęcia: Prelekcje ekologiczne w Zespole Szkół w Skorczycach

Konferencja "RSI Lubelskie" odbyła się w dniach 29 i 30 listopada br. Stanowiła zakończenie koordynowanego przez Politechnikę Lubelską projektu RSI EVALLUB, mającego na celu przedstawienie obrazu stanu innowacji naszego regionu. Konferencję otworzył Rektor Politechniki Lubelskiej, Pan Profesor Józef Kuczmaszewski.

Nasze Stowarzyszenie oraz jednocześnie projekt pilotażowy RSI: Strategia Doliny Ekologicznej Żywności, reprezentowała Pani Teresa Borzęcka. Przedstawiła prezentację multimedialną na temat obecnej i przyszłej działalności "EkoLubelszczyzny". Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali materiały opracowane pod kierunkiem Profesora Waldemara Wójcika.

Więcej informacji, w tym materiały konferencyjne oraz zdjęcia, znajdują się pod adresem:
http://www.rsievallub.pollub.pl, w zakładce Spotkania -> Konferencje.

W dniach 10-12 października 2007 roku odbyły się Międzynarodowe Branżowe Targi Żywności i Artykułów Naturalnych BioFach Japan w Tokio (więcej informacji o imprezie: http://www.biofach-japan.com).
Przyciągnęły one wielu producentów, klientów i sympatyków żywności ekologicznej. Wśród nich znalazło się ponad 200 firm z całego świata, w tym lubelska firma SYMBIO oraz Cukiernia Zaniewicz z Międzyrzeca Podlaskiego.

Rynek japoński jest obiecujący i chłonny. Produkty ekologiczne budzą coraz większe zainteresowanie u konsumentów. Japończycy nie wahają się zapłacić więcej za produkt ekologiczny, pod warunkiem jednak, że produkt ten jest niezwykle wysokiej jakości. Dlatego cena polskich produktów ekologicznych nie jest dla nich barierą. Tym bardziej, że Chiny, najbliższy Japonii producent żywności ekologicznej, nie budzi u Japończyków zaufania. Przypuszczać należy, że ogromne zainteresowanie targami zaowocuje w przyszłości. W perspektywie planowane jest pogłębianie współpracy polskich producentów z Japonią.