"Rolnictwo ekologiczne czy inżynieria genetyczna?"- Lubelski Festiwal Nauki, 23 września 2008 r.
"Rolnictwo ekologiczne czy inżynieria genetyczna?"- Lubelski Festiwal Nauki, 23 września 2008 r.