Majówka Słowiańska w Zawieprzycach - 3. maja 2009 r.