"EkoLubelszczyzna" na konferencji projektu RAPIDO, Wenecja, 29-30 listopada 2007
"EkoLubelszczyzna" na konferencji projektu RAPIDO, Wenecja, 29-30 listopada 2007