Termin: 9-10 sierpnia 2008 r.
Organizator stoiska:Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
Dodatkowe informacje o imprezie: www.janow.arabians.pl