Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" jest współorganizatorem "Święta Wiosny", które odbędzie się 29 kwietnia b.r. w Kazimierzu Dolnym. Planujemy zaprezentować tam ofertę ekologicznych produktów z Lubelszczyzny i Podkarpacia, uatrakcyjnioną programem artystycznym i ekologicznym poczęstunkiem przygotowanym przez Słowiański Gród. Poza tym swój udział w Święcie Wiosny zadeklarowali nasi Członkowie ze sklepów "Eko Galeria" lub "Magiczny Ogród", z firm "Cukiernia Zaniewicz", "Zdrowe Życie" oraz "Ekogwarancja".

załącznik: Zaproszenie na "Święto Wiosny"

Z dniem dzisiejszym zostało uruchomione forum Stowarzyszenia.

Zapraszamy

Kolejne spotkanie Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" odbyło się 26 lutego b.r. w sali konferencyjnej LRH "Elizówka", w godzinach 13,00-15,00.
Spotkanie było poświęcone:
- sprawom pozyskiwania pieniędzy na działalność statutową Stowarzyszenia i możliwościom pozyskiwania środków na skoordynowaną działalność Członków,
- konsultacjom tworzonej właśnie strony internetowej Stowarzyszenia (z możliwością umieszczania reklam Członków Wspierających) oraz
- bieżącym sprawom Stowarzyszenia związanym z wymaganymi formalnościami i planowaniem budżetu.

zdjęcia: Spotkanie z dnia 26-02-2007

2 marca b.r. Radio Lublin rozpoczęło emisję cyklicznych audycji dla dzieci pt. "Ekologiczne piątki". W audycjach tych bierze udział jako ekspert-ekolog nasza Koleżanka ze Stowarzyszenia, Pani Małgorzata Ciosmak.
"Ekologiczne piątki" emitowane będą od godziny 18,06 do około 18,15.

Zapraszamy do ich słuchania nie tylko dzieci.

Spotkanie Założycieli odbyło się 24 stycznia 2007 roku (we środę) o godz. 10.00 w Sali Kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ulicy Spokojnej 4. Główne punkty programu spotkania były następujące:
1. Informacja o stanie prawno-organizacyjnym Stowarzyszenia
2. Prezentacja sprawozdawcza dotychczasowych działań
3. Określenie planowanych działań, niezbędnego budżetu i źródeł finansowania
4. Omówienie bieżących spraw i potrzeb Stowarzyszenia
5. Forum i dyskusje, wolne wnioski Pozostały czas (do godz. 14) wykorzystano na spotkania w Grupach Zadaniowych, dyskusję i wolne wnioski.
Spotkanie było uatrakcyjnione scenkami walk i tańców wczesnośredniowiecznych w wykonaniu młodych artystów ze Słowiańskiego Grodu. Lubelski Apis zaprosił nas na degustację miodów. Inne, ekologiczne poczęstunki ufundowane przez naszych producentów były również bardzo smaczne!

załącznik: Spotkanie z dnia 24 stycznia

zdjęcia: Spotkanie z 24 stycznia 2007