17 stycznia 2008 r. minął pierwszy rok działania Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna". Rok, w którym realizowaliśmy naszą misję dzięki współpracy i hojności naszych Członków Zwyczajnych i Wspierających oraz Wolontariuszy - bez zewnętrznego dofinansowania. Uczestniczyliśmy w wielu proekologicznych przedsięwzięciach o regionalnym i krajowym zasięgu, redagowaliśmy stronę internetową, byliśmy obecni w mediach. Specjalne, urodzinowe walne zebranie Członków Stowarzyszenia odbyło się w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie w poniedziałek 28 stycznia b.r. W programie, poza sprawami organizacyjnymi i merytorycznymi, znalazł się ekologiczny poczęstunek: torty, które przygotowała Pani Teresa Borzęcka oraz zupa warzywno-mięsna w wykonaniu Słowiańskiego Grodu. Soki i kawę ekologiczną zapewniło SymBio, zaś cukierki - lubelska "Pszczółka". Świeczkę na urodzinowym torcie zdmuchnęła nasza najmłodsza Członkini - Dorotka Wolińska.
Uwieńczeniem spotkania była prelekcja Pani Jadwigi Tatary na temat sprzedaży bezpośredniej w rolnictwie ekologicznym. Mamy nadzieję, że kolejny rok przyniesie nowe, ciekawe wyzwania i że ponownie będziemy mieć okazję do tak sympatycznego spotkania.

zdjęcia: Rozpoczęliśmy drugi rok działania!

W piątek 14 grudnia b.r. w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie przy ul. Elsnera 5 odbył się Festiwal Wigilijnych Potraw Regionalnych Lubelszczyzny. Nasze Stowarzyszenie, razem ze Słowiańskim Grodem, wystartowało w konkursie na wystrój stołu i 3 tradycyjne potrawy. Jury Festiwalu przyznało nam specjalne wyróżnienie za pielęgnowanie słowiańskich tradycji. Potrawy wigilijne przygotowała ze strony EkoLubelszczyzny Pani Teresa Borzęcka. DZIĘKUJEMY! Przepis na śledzie, które robiły furorę na Festiwalu, zamieściliśmy w Menu - Przepisy kulinarne.
Słowiański Gród także przygotował potrawy - według wczesnosłowiańskich receptur. Do konkursu zgłoszona była "Słodka Jagienka", czyli kasza na słodko, z owocami i orzechami.
Rewelacyjne faszerowane karpie i pstrągi przygotowała Pani Joanna Wolińska. Również DZIĘKUJEMY i gratulujemy!

zdjęcia: Otrzymaliśmy Wyróżnienie Specjalne na Festiwalu Regionalnych Potraw Wigilijnych Lubelszczyzny!!!

Pan Grzegorz Polak, prezes zarządu lubelskiej Wytwórni Makaronu Domowego POL-MAK Sp. z o.o. został Agrobiznesmenem Roku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla EkoLubelszczyzny, bo POL-MAK jest naszym Członkiem Wspierającym.
Prestiżowe wyróżnienie Pan Grzegorz otrzymał 6 grudnia 2007 r. z rąk Marka Sawickiego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tytuł Agrobiznesmena Roku to uznanie dla dokonań Laureata w dziedzinie aktywizacji rozwoju polskiej wsi, promocji Lubelszczyzny i produktów regionalnych w kraju i zagranicą, a także dla zasług w zakresie działalności społecznej.
W dowód uznania Pan Grzegorz Polak otrzymał symboliczną szablę oficerską.

Serdecznie gratulujemy!!!

Więcej informacji i fotografie znajdują się pod adresem:

http://www.pol-mak.pl/wiecej.php?id=27

Ostatnia konferencja w ramach projektu "Klaster Kultury Lubelszczyzny" odbyła się w sobotę 8 grudnia 2007 w Filharmonii Lubelskiej im. H. Wieniawskiego w Lublinie, przy współudziale Klastra Restauratorów i Hotelarzy. W trakcie konferencji odbył się także konkurs "Smaki Lubelszczyzny", organizowany przez Samorząd Wojewodztwa Lubelskiego, Kurier Lubelski i Radio Lublin. Nasze Stowarzyszenie, jako jeden z beneficjentów projektu, miało swoje stoisko promocyjne w hallu Filharmonii. Oprawę artystyczną zapewnił "Słowiański Gród". Ekologiczne produkty sprzedawał sklep "Magiczny Ogród", a dla potrzeb degustacji i inscenizacji ofiarowali swoje wyroby: SYMBIO, Zakład Mięsny "Wasąg", Cukiernia Zaniewicz, Spółdzielnia Pszczelarska Apis i Fabryka Cukierków "Pszczółka". Organizacją ekspozycji EkoLubelszczyny kierowała Pani Teresa Borzęcka. Nasze Stowarzyszenie reprezentowali ponadto Państwo: Elżbieta Tymińska, Artur Tymiński, Tadeusz Głusiec, Stanisław Skowron i Barbara Szymoniuk. W instalacji stoiska pomagał Pan Jacek Szymoniuk.

Pod koniec listopada w Wenecji odbyła się druga robocza konferencja projektu RAPIDO (Rural Areas, People and Innovative Development). Celem badań jest zidentyfikowanie najbardziej skutecznych sposobów szerzenia innowacji na terenach wiejskich w krajach Unii Europejskiej, a następnie sporządzenie listy stosownych rekomendacji dla decydentów w Komisji Europejskiej. W projekcie bierze udział 10 państw: Austria, Belgia, Bułgaria, Hiszpania, Niemcy, Rumunia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania i Włochy. Stronę polską reprezentuje merytorycznie Katedra Marketingu Politechniki Lubelskiej. W badaniach wzięły udział następujące firmy, organizacje i instytucje z naszego reginu: Ośrodek Doradztwa Rolniczego W Końskowoli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Centrum Transferu Technologii przy Politechnice Lubelskiej oraz Stowarzyszenia: "Lubelskie Drewno", "Pro Kultura", "Nad Czarnym Potokiem" oraz "EkoLubelszczyzna". Na konferencję został zaproszony w roli jednego z sześciu europejskich ekspertów innowacji wizeprezes "EkoLubelszczyzny", Pan Artur Tymiński z firmy SYMBIO. Poza wygłoszeniem referatu, udzielał także wywiadu do nakręcanego tam filmu edukacyjnego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.rapido-fp6.eu/

Wkrótce w naszej Galerii będzie można obejrzeć Wenecję w obiektywie Pana Artura Tymińskiego.

zdjęcia: "EkoLubelszczyzna" na konferencji projektu RAPIDO, Wenecja, 29-30 listopada 2007