W dniach 5. i 6. października 2007 roku odbyło się w Paryżu polsko-francuskie seminarium o nazwie: "L`agriculture française et l`agriculture polonaise dans l`Europe de 2007: expériences partagées et intér?ts communs?" Było ono poświęcone współpracy w zakresie wspólnej polityki rolnej obu krajów, a także wspólnej wizji rozwoju terenów wiejskich.

 

W ostanim, ciepłym i słonecznym dniu września Radio Lublin zorganizowało wspólnie z naszym Stowarzyszeniem Piknik Ekologiczny. Impreza odbyła się wokół budynków Radia, w Lublinie przy ul. Obrońców Pokoju. Piknik miał charakter rodzinnego festynu, połączonego z kiermaszem produktów ekologicznych. Radio emitowało z Pikniku relację antenową "na żywo". Tematyka ekologii, w formie wywiadów, była nagłaśniana również w dni poprzedzające.
W imprezie udział wzięli nasi Członkowie i Sympatycy: rolnicy ekologiczni stowarzyszeni w Ekolandzie i Polskim Towarzystwie Rolników Ekologicznych, producenci przetworów owoco-warzywnych, wędlin, piwa, pieczywa cukierniczego, miodów, przetworów żeń-szenia, a także oraz sklep ekologiczny. Oprawę artystyczą, wraz z serwowaniem wczesnosłowiańskich dań ekologicznych prosto z ogniska i rusztu, zapewnił Słowiański Gród. Pani Teresa Borzęcka przygotowała dla Gości Pikniku poczęstunek: sałatkę z fenkułów (kopru włoskiego), ofiarowanych przez Pana Piotra Osika. Ponieważ sałatka posmakowała wszystkim, zamieścimy przepis, przywieziony przez Panią Teresę z Włoch, na naszej stronie internetowej - w Menu pod pozycją "Przepisy kulinarne".

Serdecznie dziękujemy Radiu Lublin za udaną współpracę, a Gościom Pikniku za wspólną zabawę i dokonane zakupy!

załącznik: Piknik Ekologiczny w Radiu Lublin, 30 września 2007 r.

zdjęcia: Piknik Ekologiczny Radia Lublin i "EkoLubelszczyzny", 30 września 2007 r.

Stowarzyszenie "Ekolubelszczyzna" uczestniczyło w sobotę 28 lipca 2007 r. w imprezie zorganizowanej przez Centrum Handlowo-Rozrywkowe Lublin Plaza.
Tematem przewodnim tej imprezy, prowadzonej przez red. Małgorzatę Siennicką z lubelskiej Telewizji, była promocja Lubelszczyzny, jej tradycji i folkloru.
Poprzez swój udział Stowarzyszenie pragnęło zachęcić indywidualnych konsumentów do spróbowania ekologicznych produktów znajdujących się w sprzedaży oraz uświadomić im korzyści wynikające z ekologicznej produkcji rolnej - zwłaszcza w zakresie ochrony środowiska. Wraz z reprezentującymi Stowarzyszenie Paniami: Teresą Borzęcką, Małgorzatą Ciosmak i Dorotą Wolińską oraz Panem Jarosławem Wolińskim, w imprezie uczestniczył "Słowiański Gród" z Wólki Bieleckiej ( www.horodyszcze.lbn.pl ). Zespół przedstawił wzbudzające aplauz publiczności dawne tańce, rzemiosło i walki wczesnośredniowieczne.
Pani Teresa Borzęcka opracowała na tę okazję sprawdzone receptury na dania z produktów ekologicznych. Osoby odwiedzające nasze stoisko organizacyjne mogły otrzymać te receptury w formie wydrukowanych przepisów kulinarnych.

Podczas Jarmarku Jagiellońskiego na Starym Mieście w Lublinie, w dniach 16-19 sierpnia b.r., nasze Stowarzyszenie zorganizowało "ekologiczną wyspę" - czyli kilka stoisk rozmieszczonych przy Placu Po Farze, wzdłuż ściany kamienicy narożnej przy ul. Archidiakońskiej.


Jarmark spotkał się z nadspodziewanie dobrym przyjęciem ze strony publiczności, wystawców oraz mediów. Również nasze stoiska cieszyły się ogromnym powodzeniem wśród zwiedzających i kupujących. Poza Stowarzyszeniem "ekologiczną wyspę" tworzyły firmy: Słowiański Gród, Symbio, Eko Galeria, Cukiernia Zaniewicz, Browar Jagiełło, Zakład Mięsny Jasiołka, a także Pan Jan Godula z Polskiego Towarzystwa Rolników Ekologicznych.

W sobotę i niedzielę na podzamkowych błoniach realizował swoje widowiska "Słowiański Gród". Ważnym punktem widowisk był poczęstunek wczesnosłowiański sporządzony z ekologicznych produktów ofiarowanych przez nasze firmy: Symbio, Eko Galeria i Misa-W, a także przez zaprzyjaźnioną firmę Apis.

W dniach 16-20 lipca b.r. w siedzibie Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Admnistracji w Lublinie odbywały się warsztaty stanowiące część projektu "Klaster Kultury Lubelszczyzny".
Temat warsztatów brzmiał: "Internet - narzędziem promocji i kreowania wizerunku Instytucji i Organizacji pozarządowych działających na rzecz kultury". Przez sześć godzin uczestnicy uczyli się zakładać konta mailowe, budować strony internetowe, umieszczać na nich artykuły, zdjęcia itp.
Jak powiedział Piotr Duma, Koordynator Projektu "...dopóki organizacja nie zaistnieje w Internecie - nie ma jej".

W ramach współpracy pomiędzy Klastrem Kultury i Stowarzyszeniem EkoLubelszczyzna organizatorzy warsztatów dokonali ekologicznych zakupów. Dzięki temu w przerwach zajęć można było napić się ekologicznej kawy, herbaty i soków "Symbio", spróbować ekologicznych ciasteczek lub suszonych owoców i warzyw. W warsztatach uczestniczyło także nieodpłatnie kilkoro Członków naszego Stowarzyszenia.
Dziękujemy!
Oby rozwijało się to nasze klastrowe partnerstwo - kulturalnie i w zgodzie z naturą...

Zdjęcia: Warsztaty klastra kultury