Zapraszamy do przeczytania artykułu pt. "Polecamy kiełki zamiast nowalijek" Pani Magdaleny Szczepanik.

czytaj

Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" jest współorganizatorem "Święta Wiosny", które odbędzie się 29 kwietnia b.r. w Kazimierzu Dolnym. Planujemy zaprezentować tam ofertę ekologicznych produktów z Lubelszczyzny i Podkarpacia, uatrakcyjnioną programem artystycznym i ekologicznym poczęstunkiem przygotowanym przez Słowiański Gród. Poza tym swój udział w Święcie Wiosny zadeklarowali nasi Członkowie ze sklepów "Eko Galeria" lub "Magiczny Ogród", z firm "Cukiernia Zaniewicz", "Zdrowe Życie" oraz "Ekogwarancja".

załącznik: Zaproszenie na "Święto Wiosny"

2 marca b.r. Radio Lublin rozpoczęło emisję cyklicznych audycji dla dzieci pt. "Ekologiczne piątki". W audycjach tych bierze udział jako ekspert-ekolog nasza Koleżanka ze Stowarzyszenia, Pani Małgorzata Ciosmak.
"Ekologiczne piątki" emitowane będą od godziny 18,06 do około 18,15.

Zapraszamy do ich słuchania nie tylko dzieci.

Z dniem dzisiejszym zostało uruchomione forum Stowarzyszenia.

Zapraszamy

Kolejne spotkanie Stowarzyszenia "EkoLubelszczyzna" odbyło się 26 lutego b.r. w sali konferencyjnej LRH "Elizówka", w godzinach 13,00-15,00.
Spotkanie było poświęcone:
- sprawom pozyskiwania pieniędzy na działalność statutową Stowarzyszenia i możliwościom pozyskiwania środków na skoordynowaną działalność Członków,
- konsultacjom tworzonej właśnie strony internetowej Stowarzyszenia (z możliwością umieszczania reklam Członków Wspierających) oraz
- bieżącym sprawom Stowarzyszenia związanym z wymaganymi formalnościami i planowaniem budżetu.

zdjęcia: Spotkanie z dnia 26-02-2007