W środę 28. czerwca, odbyło się walne, sprawozdawczo-wyborcze zebranie Stowarzyszenia 'EkoLubelszczyzna". Zarząd uzyskał pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej oraz uczestników zebrania zarówno w ocenie posumowania ostatniego roku, jaki całej czteroletniej kadencji. W wyniku wyborów Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję, w skład Zarządu weszło pięć Pań, które objęły następujące funkcje: Panie Danuta Smoleń i Małgorzata Ciosmak – wiceprezes, Pani Justyna Siwiela-Tomaszczyk – skarbnik, Pani Monika Sak-Skowron – sekretarz i Barbara Szymoniuk – prezes. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani sami Panowie: Pan Artur Tymiński – przewodniczący, Pan Witold Nydza – sekretarz, Pan Sławomir Chmiel – członek Komisji. Nowy Zarząd przedstawił plan działania na drugą połowę roku 2023 oraz ogólną strategię rozwoju organizacji. Najbliższe planowane wydarzenie, w którym będziemy brać udział, to Lubelski Festiwal Nauki w dniach 22 i 23 września. O szczegółach będziemy Państwa informować na początku września.