Stowarzyszenie "EkoLubelszczyzna" powstało, aby w interesie swoich członków realizować założenia strategii dla klastra gospodarczego "Dolina Ekologicznej Żywności".

Część celów statutowych ma realizować cele projektu:

 • Stworzenie bazy dla kolejnych projektów, wprowadzających w życie ideę DEŻ
 • Upowszechnianie idei zdrowego żywienia
 • Propagowanie rozwoju regionu w oparciu o produkcję ekologicznej żywności, przedsiębiorczość i postęp w rolnictwie ekologicznym

Deklaracja Członka Zwyczajnego: pobierz
Deklaracja Czlonka Wspierającego: pobierz

 

  Zarząd Stowarzyszenia

 1. Barbara Szymoniuk - Prezes
 2. Danuta Smoleń - Wiceprezes
 3. Artur Tymiński - Wiceprezes
 4. Teresa Borzęcka - Skarbnik
 5. Danuta Sulowska - Sekretarz
 6. Monika Sak-Skowron - Członek Zarządu
 7. Justyna Siwiela-Tomaszczyk – Członek Zarządu

 

  Komisja Rewizyjna

 1. Małgorzata Ciosmak - Przewodnicząca
 2. Paweł Niewęgłowski - Sekretarz
 3. Sławomir Fiutka - Członek Komisji